Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Lean - Phương Pháp Đổi Mới Hệ Thống Sản Xuất và Cung Cấp Dịch Vụ.

Giới thiệu Lean

Lean (quản lý tinh gọn) bắt nguồn từ hệ thống sản xuất Toyota (TPS) – một phương pháp được triển khai xuyên suốt trong các hoạt dộng của Công ty Toyota từ những năm 1950. Toyota được xem là một trong những công ty sản xuất hiệu quả nhất trên thế giới và là công ty đưa ra chuẩn mực về áp dụng Lean. Ngày nay, Lean đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại các công ty sản xuất cũng như dịch vụ hàng đầu trên toàn thế giới như: GE, Samsung, LG…

Lean là một mô hình bao gồm các nguyên tắc và công cụ cải tiến có hệ thống, tập trung vào việc tạo giá trị từ góc nhìn của khách hàng và loại bỏ những lãng phí trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của một tổ chức.

Quá trình sản xuất Lean được xây dựng dựa trên 2 trụ cột chính sau:

  •  Sản xuất “kéo” (Pull) – còn được gọi là Just-in-time (JIT): Sản xuất kéo chủ trương chỉ sản xuất những gì cần thiết và vào lúc cần đến. Sản xuất chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của các công đoạn kế tiếp.
  •  Chất lượng từ nguồn (Jidoka): là khả năng dừng ngay quá trình khí có vấn đề, ví dụ khi thiếu thông tin hay phát hiện vấn đề về chất lượng. Khả năng này giúp không để lọt sản phẩm khuyết tật/ sai lỗi, giúp nhận dạng và khắc phục những khu vực có vấn đề.

Mục tiêu của Lean

Giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm/dịch vụ, giảm thiểu lãng phí và gia tăng giá trị cho khách hàng. Ngày nay, Lean là một phương pháp được áp dụng ngày càng rộng rãi trên khắp thế giới nhằm loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quy trình sản xuất để chi phí làm ra sản phẩm thấp hơn, có tính cạnh tranh cao hơn.

Lợi ích khi áp dụng Lean

Tổ chức, doanh nghiệp sẽ có được rất nhiều lợi ích khi áp dụng Lean như: cải thiện đáng kể về năng suất chất lượng cho quá trình tạo sản phẩm nhờ giảm thiểu tình trạng sai lỗi và các lãng phí. Đồng thời, Lean giúp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu vào, năng suất lao động và hiệu suất quá trình tạo sản phẩm cao hơn thông qua giảm chờ đợi (giữa người – người, giữa người – máy móc), giảm di chuyển, giảm các thao tác thừa trong quá trình làm việc/ vận hành…

Bên cạnh đó, mỗi người lao động trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình tạo sản phẩm có nhận thức, tư duy rõ ràng về khái niệm giá trị và các hoạt động gia tăng giá trị cho khách hàng trong công việc của mình, từ đó tích cực đóng góp vào chuỗi giá trị của toàn tổ chức để cung cấp cho khách hàng theo nguyên tắc thực hiện chất lượng ngay từ nguồn.