Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo về các chương trình đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo Năm 2016.

  Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung trên được hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố.

(xem chi tiết các lớp đào tạo và chương trình hỗ trợ kinh phí tại đây)

Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu xin vui lòng đăng ký và gửi hồ sơ về:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Ô. Bùi Ngọc Tân/ B. Nguyễn Thụy Minh Ngọc.

Điện thoại: 08.3930.7203/  08.3930.2004               

Fax: 08.3930.7206

Email: bntan.skhcn@tphcm.gov.vn; ntmngoc.skhcn@tphcm.gov.vn; ptns.skhcn@tphcm.gov.vn.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập website Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/ hoặc website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng http://www.chicuctdc.gov.vn/.