Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”

Thứ sáu, 03/12/2021, 10:14 GMT+7

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Theo đó kể từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN tiếp tục có hiệu lực thực hiện, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thép không gỉ tiếp tục áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến