Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 15/03/2023, 17:58 GMT+7

Căn cứ Công văn số 757/STP-PBGDPL ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc đăng tải, phổ biến 32/35 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản liên quan đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/) và Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/), để quán triệt trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho công chức, viên chức, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước và góp phần đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Tài liệu đính kèm:


Danh mục bí mật nhà nước, văn bản liên quan


Nguồn:
- Cổng thông tin điện tử của Sở Tư Pháp
- Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến