Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hoạt động Năng suất Chất lượng

Chương trình đào tạo giảng viên chuyên gia tư vấn năng suất các nước vùng sông Mêkong

Chương trình đào tạo giảng viên chuyên gia tư vấn năng suất các nước vùng sông Mêkong

09:42 | 19/02/2016

Ngày 29/01/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham dự Lễ bế giảng “Chương trình đào tạo giảng viên chuyên gia tư vấn năng suất các nước vùng sông Mêkong” 
Hội thảo về sự phát triển của các Ủy ban tư vấn  Năng suất xanh quốc tế

Hội thảo về sự phát triển của các Ủy ban tư vấn Năng suất xanh quốc tế.

16:03 | 03/12/2015

Để mở rộng việc giao lưu hợp tác và nâng cao kiến thức về Năng suất Chất lượng, vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ ... 
Hội nghị triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất năm 2015.

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất năm 2015.

14:27 | 03/12/2015

Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp ...

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến