Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hỏi đáp

Hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa đối với những sản phẩm hàng hóa có cùng thương hiệu nhưng sản xuất ở nhiều cơ sở khác nhau.

Điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định: “Hàng hóa có cùng thương hiệu được sản xuất tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, được ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đó trên nhãn hàng hóa nếu chất lượng của hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa đó công bố hoặc đăng ký lưu hành và phải bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của hàng hóa”.

Theo quy định nêu trên, đối với những hàng hóa sản xuất trong nước có cùng thương hiệu, nhưng sản xuất ở nhiều cơ sở khác nhau thì được ghi tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa và xuất xứ của hàng hóa mà không cần thể hiện chi tiết đơn vị sản xuất nếu đảm bảo các điều kiện sau:

- Thứ nhất: Chất lượng hàng hóa tại các cơ sở sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa công bố hoặc đăng ký lưu hành.

- Thứ hai: Phải có biện pháp quản lý nội bộ, có dấu hiệu nhận biết để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc hàng hóa được sản xuất tại cơ sở sản xuất nào.