Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Sản Xuất Vừa Đúng Lúc (Just In Time)

Từ những năm 1950, Toyota đã giới thiệu JIT, viết tắt của Just-in-Time, dịch sang tiếng việt là vừ đúng lúc. JIT là một thành phần quan trọng trong hệ thống sản xuất Toyota hay Lean. JIT tập trung vào nâng cao hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất với nguyeentacs cơ bản là “sản xuất đúng sản phẩm – đúng số lượng – đúng nơi – đúng thời điểm”.

Mục tiêu chính của JIT là kiểm soát tồn kho ở mức tối thiểu cần thiết. Để đạt được điều này, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất sẽ được hoạt định để làm ra một lượng bán thành phẩm, thành phẩm đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. JIT chỉ sản xuất ra những gì mà khách hàng muốn, loại bỏ các quá trình không tạo giá trị gia tăng, đồng thời đảm bảo quy trình tiếp theo cso thể thực hiện ngay khi quy trình hiện thời kết túc. Qua đó, không có hạng mục nào trong quá trình sản xuất bị ngừng, chờ xử lý, không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành.

JIT còn được xem là một chiến lượt về vấn đề tồn kho, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư bằng cách giảm tồn đọng vốn, tồn kho và các chi phí liên quan. JIT tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:

  • Không sản xuất trừ khi khách hàng đã đặt hàng
  • Trung bình hóa yêu cầu của khách hàng và như vậy mọi nguồn lực trở nên ổn định, cân bằng trong toàn bộ nhà máy – Heijunka
  • Tất cả các công đoạn phải được thông tin kết nối với nhau bằng một công cụ quản lý trực quan, đơn giản – thẻ Kanban
  • Tối đa tính linh động về nguồn lực và máy móc.

JIT là một hệ thống bao gồm những yếu tố chính là:

  • Kanban: Một công cụ trực quan (dạng là một tấm thẻ) để thông tin đồng bộ hóa và cung cấp thông tin cho người sản xuất cũng như khách hàng trong cũng như ngoài nhà máy.
  • Heijunka: Công cụ hỗ trợ cho Kaizen và công việc được tiêu chuẩn hóa. Mục đích của Heijunka là sản xuất với những chủng loại và số lượng tổng cũng như số lượng trong từng chủng loại mỗi ngày là như nhau, nhưng vẫn hỗ trợ cho việc thay đổi yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Kanban và Keijunka phụ thuộc nhiều vào việc Chuyển đổi nhanh, Quản lý trực quan, Tính ổn định của quá trình.