Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tạm ngừng cấp Giấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy nội địa

Thứ năm, 04/06/2020, 15:51 GMT+7

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Theo đó, Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 là trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, chưa có văn bản giao cho cơ quan tổ chức tiếp nhận và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm tại địa phương.

Do đó, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo ngừng tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8 cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Đề nghị tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng nguy hiểm liên hệ Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP nêu trên.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến