Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Thứ năm, 19/03/2020, 15:32 GMT+7

Ngày 17 tháng 03 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 533/TB-SKHCN về mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

Nhiệm vụ này nhằm lựa chọn cá nhân có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai Dự án nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn từ 2016-2020 và đề xuất định hướng thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo (chi tiết theo Thông báo đính kèm).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày ban hành thông báo đến trước ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến