Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN

Thứ sáu, 21/08/2020, 16:27 GMT+7

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và áp dụng thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN (đính kèm Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN).

Tài liệu đính kèm:


1. Thông báo

2. Thông tư 03/2020/TT-BKHCN


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến