Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông báo về việc mời tham gia thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá về khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021”

Thứ năm, 03/06/2021, 09:59 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời tham gia thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá về khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (chi tiết xem Thông báo đính kèm).

Việc thực hiện nhiệm vụ nhằm khảo sát, đánh giá về khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp đầu cuối, từ đó xác định danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

 Các tổ chức đăng ký tham gia chủ trì nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức khoa học và công nghệ; đơn vị sự nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ 263 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.39302004.


Thông báo số 1147


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến