Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem Hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu:

1. Hướng dẫn thủ tục.

2. Biểu mẫu.