Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Về việc mời đăng ký thực hiện các đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường

Thứ sáu, 21/07/2023, 15:33 GMT+7

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện xây dựng 06 đoạn phim ngắn (video clip) phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường và đăng website Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng và năng lực phù hợp để thực hiện và xây dựng các đoạn phim ngắn về hoạt động đo lường.

- Hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm bắt thông tin, quy định về hoạt động đo lường và Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về đo lường, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường

a) Nội dung: Thực hiện theo Nhiệm vụ 3 - Hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Kế hoạch số 852/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2023, cụ thể: Xây dựng 05 video phổ biến kiến thức về đo lường và 01 video hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường và đăng website Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Sản phẩm dự kiến:

Sáu (06) đoạn phim ngắn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Độ phân giải chuẩn HD.

- Tỷ lệ khung hình là 16:9 (Tỷ lệ khung hình chuẩn trên máy tính).

- Thời lượng video: 5 phút ÷ 10 phút.

- Sử dụng hiệu ứng hình ảnh và âm thanh để tạo sự thu hút.

- Có thể sử dụng các phần mềm ứng dụng để thực hiện.

- Nội dung video:

+ Đoạn phim (video clip) thứ 1: Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về đo lường.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 2: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 3: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 4: Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo lường nhiệt độ.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 5: Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN.

+ Đoạn phim (video clip) thứ 6: Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có chức năng và năng lực thực hiện huấn luyện, kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện đo.

- Có năng lực thực hiện các video hướng dẫn, phổ biến.

- Ưu tiên cho đơn vị có chuyên gia tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo này).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký thực hiện xây dựng các đoạn phim ngắn phổ biến kiến thức về đo lường và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Chương trình đảm bảo đo lường.

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện.

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Cách thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên hệ 028.393.02014 (bà Trần Thị Thanh Tâm), Email: pquanlydoluong@gmail.com.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:


2780/TB-SKHCN


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến