Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với sản phẩm thép không gỉ

Thứ năm, 26/11/2020, 13:38 GMT+7

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý đối với thép không gỉ quy định tại số thứ tự 11 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN được quản lý theo các tiêu chuẩn công bố áp dụng được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BCT-BKHCN.

Do đó, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2020, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng thép không gỉ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và áp dụng việc quản lý theo các tiêu chuẩn công bố áp dụng được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BCT-BKHCN.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Tài liệu đính kèm


699tbtdcsigned.pdf


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến