Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Việc áp dụng Thông tư 06/2020/TT-BKHCN vào quản lý hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ hai, 15/03/2021, 15:49 GMT+7

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung như sau:

1. Áp dụng biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất, nhập khẩu gồm 03 mức độ sau:

a) Mức 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá (đối với hàng hóa là thép - trừ thép làm cốt bê tông).

b) Mức 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật (đối với hàng hóa là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, đồ chơi trẻ em, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử (an toàn, tương thích điện từ) và sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED).

c) Mức 3: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật (đối với hàng hóa là xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)).

2. Áp dụng biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không đáp ứng quy định (nộp báo cáo kết quả tự đánh giá hoặc chứng chỉ chất lượng quá thời hạn quy định).

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đang áp dụng biện pháp quản lý Mức 1, Mức 2, quá thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu không nộp báo cáo kết quả tự đánh giá (đối với Mức 1), chứng chỉ chất lượng (đối với Mức 2) mà không có lý do thì cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý Mức 3.

3. Xử lý hồ sơ nhập khẩu không hoàn thành theo thời hạn quy định:

a) Đối với hàng hóa Mức 1 và Mức 2:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, nếu người nhập khẩu chưa nộp bổ sung:

- Người nhập khẩu có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Cơ quan kiểm tra quyết định gia hạn thời gian nộp kết quả.

- Nếu người nhập khẩu không có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành, cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra tại cơ sở và trên thị trường. Đồng thời, cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý Mức 3.

- Trường hợp quá thời hạn được gia hạn thời gian nộp kết quả, cơ quan kiểm tra áp dụng ngay việc kiểm tra trên thị trường đồng thời, cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định việc chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý Mức 3.

b) Đối với hàng hóa Mức 3:

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn bổ sung hồ sơ nhập khẩu hàng hoá mà người nhập khẩu không thể hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan hải quan. Đồng thời cơ quan kiểm tra chủ trì, phối hợp cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu và trên thị trường.

4. Xử lý hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng

Hàng hóa nhập khẩu áp dụng biện pháp quản lý Mức 1, Mức 2 không phù hợp cơ quan kiểm tra thực hiện:

- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tạm dừng lưu thông, thu hồi hàng hóa, báo cáo cơ quan kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục.

- Tiến hành kiểm tra tại cơ sở lưu giữ của người nhập khẩu.

- Xem xét phương án đề xuất biện pháp khắc phục của người nhập khẩu.

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Người nhập khẩu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo phương án đã được chấp thuận và báo cáo cơ quan kiểm tra.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021. Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2017 hết hiệu lực thi hành.

Chi cục thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý biết và thực hiện.

Tài liệu đính kèm


1. Thông báo 127

2. Thông tư 06/2020/TT-BKHCN


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến