Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Công tơ điện được quản lý nhà nước về đo lường như thế nào?

Thứ ba, 14/07/2020, 16:25 GMT+7

Luật Đo lường quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng đối với phương tiện đo. Ngành điện với tư cách là tổ chức sử dụng công tơ điện phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về sử dụng công tơ. Các công tơ điện lắp đặt tại các hộ dân phải được kiểm định, có niêm phong, kẹp chì và còn trong hạn kiểm định.

Đối với các công tơ đo đếm dùng để bán điện cho khách hàng được quản lý đảm bảo tuân thủ các quy định về đo lường như sau: Điều 19 Luật Đo lường năm 2011; Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Cụ thể: tất cả các chủng loại công tơ sử dụng trên lưới đều được phê duyệt mẫu bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và thực hiện các biện pháp kiểm soát đo lường gồm kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Hàng năm, các công ty điện lực đều được các cơ quan chuyên môn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với việc tuân thủ các quy định về đo lường trong việc sử dụng phương tiện đo.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến