Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Đăng ký kiểm tra Chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

1. Đăng nhập cổng thông tin một cửa tại: https://vnsw.gov.vn/

2. Xem Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tại đây