Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Đẩy mạnh hoạt động phối hợp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng với bộ văn hóa thể thao và du lịch.

Thứ tư, 26/08/2020, 17:43 GMT+7

Ngày 25/8/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xây dựng và thảo luận Kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) năm 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết Những năm qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; công tác quản lý nhà nước về đo lường; công tác đánh giá sự phù hợp, quản lý chất lượng về sản phẩm, hàng hóa; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001; công tác TBT, hợp tác quốc tế… luôn được thực hiện tốt. Năm 2019 đã công bố 15 TCVN, năm 2020, ước tính công bố 34 TCVN thuộc lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc đề xuất xây dựng TCVN đã bám sát theo danh mục tiêu chuẩn quốc gia, chấp nhận hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tham khảo hệ thống tiêu chuẩn khu vực (EN) tương ứng. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 vào toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã và đang xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đo lường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới triển khai thực hiện ở bước rà soát, thống kê danh mục các thiết bị đo thành tích thể thao. Do tính chất sử dụng thiết bị đo thành tích thể thao chủ yếu phục vụ công tác chuyên môn nên các phương tiện đo do các Trung tâm huấn luyện quốc gia quản lý và chưa thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống văn bản quy phạm chưa hoàn chỉnh nên gây khó khăn cho công tác thanh kiểm tra về đo lường.

Kế hoạch công tác năm 2021 trong lĩnh vực TCĐLCL, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt. Các hoạt động như quản lý nhà nước về đo lường; công tác đánh giá sự phù hợp, quản lý chất lượng về sản phẩm, hàng hóa; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001; công tác TBT, hợp tác quốc tế… sẽ được chú trọng nhiều hơn. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, Tổng cục TCĐLCL trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa hai đơn vị, đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy hơn nữa hoạt động TCĐLCL trong năm 2021. Theo đó, ông Hiệp đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chức năng của Bộ theo Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa để đạt những hiệu quả cao hơn.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến