Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Dự thảo thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thứ năm, 05/11/2020, 14:45 GMT+7

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đang được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến