Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Dự thảo thông tư “quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới”

Thứ tư, 01/04/2020, 10:09 GMT+7

Hiện nay, Việt Nam chưa có văn bản đo lường quy định về phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới, vì vậy dẫn đến một số bất cập như: Tình trạng khiếu nại về kết quả kiểm tra tải trọng xe, không chấp hành biện pháp xử phạt vi phạm về tải trọng xe của lực lượng chức năng; Chưa thống nhất về cách xác định tải trọng xe cơ giới trong xử lý vi phạm giữa các lực lượng chức năng; Khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với việc sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới…

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan./.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến