Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh.

Thứ hai, 11/05/2020, 10:30 GMT+7

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Công văn số 2817/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1207/KH-UBND triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các tổ chức đại diện doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm như vấn đề khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ ưu đãi, thuế, hòa giải...

- Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các tổ chức đại diện doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp Sở Tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của địa phương liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố phối hợp các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiếp tục quản lý, duy trì hoạt động hệ thống đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền thành phố nhằm trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp  nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật theo hai hình thức: đối thoại qua mạng và đối thoại trực tiếp.

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và các tổ chức đại diện doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách về lao động, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, trong đó lưu ý đến việc thường xuyên rà soát lao động khuyết tật đang lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Căn cứ nhu cầu về hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố và thực tiễn quản lý ngành, các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố đề xuất nội dung thực hiện cụ thể. Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, nghiên cứu xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn năm 2020-2025.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến