Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hoạt động Thử nghiệm

Hoạt Động Thử Nghiệm

Hoạt Động Thử Nghiệm

21:57 | 08/12/2015

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Thực hiện dịch vụ thử nghiệm, đánh giá chất lượng, an toàn của các sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước ...
Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến