Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hội nghị tuyên truyền kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022”

Thứ tư, 20/07/2022, 08:09 GMT+7

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL, đại diện UBND Thành phố Thủ Đức, quận/huyện và các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ mục tiêu của kế hoạch là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia sâu và rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bà Võ Đình Liên Ngọc – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ từng bước triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các Hội nghị, hội thảo tuyên truyền và các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ các đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động đo lường.

Cũng tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm về việc quản lý đo lường tại doanh nghiệp. Theo đó, các vị đại diện đều đánh giá cao và mong muốn được áp dụng chương trình đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp mình.

Kết thúc hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Huệ nhấn mạnh: “Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông tin chi tiết chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên trang điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đăng ký chương trình này. Đồng thời giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án 996).

Về sửa đổi, bổ sung chính sách hoạt động đo lường tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019; 

Ngoài ra Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 13187:2020) về tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường tại Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2020; và ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến