Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả thực hiện năm 2022 của Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030

Thứ năm, 23/03/2023, 17:18 GMT+7

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Báo cáo số 794/BC-SKHCN về kết quả thực hiện năm 2022 của Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ -TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Nội dung của Báo cáo thể hiện kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 1322/QĐ -TTg. Qua đó, đánh giá kết quả, hiệu quả đã đạt được trong năm 2022 và lũy kế kết quả, hiệu quả đạt được từ đầu Chương trình đến hết năm 2022 đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện Chương trình của năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tài liệu đính kèm:


Báo cáo


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến