Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

Thứ ba, 23/07/2019, 16:51 GMT+7

     Ngày 07 tháng 6 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1646/BKHCN-VP về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn, đồng thời báo cáo kịp thời Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan có thẩm quyền xử lý về việc vi phạm đối với các trường hợp sai phạm


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến