Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thu thập thông tin của các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia qua mẫu Khung báo cáo.

   Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng (Chi cục) đã ban hành Công văn số 387/TĐC-PTNS (đính kèm) về việc mời các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) viết Khung báo cáo.

   Với mục đích quảng bá về GTCLQG, tôn vinh khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; Tạo lập văn hóa và tư duy năng suất rộng khắp trong các doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá trọng yếu của Thành phố, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

   Chi cục hy vọng các doanh nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý, công cụ năng suất tiên tiến mà Quý doanh nghiệp đã áp dụng; Việc cải tiến hoạt động của doanh nghiệp; Các thuận lợi, khó khăn, lợi ích mang lại khi Quý doanh nghiệp tham gia và đạt GTCLQG; Các Giải thưởng doanh nghiệp đã đạt được. 

   Qua đó, Chi cục xác định được các doanh nghiệp điển hình đã áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ năng suất tiên tiến cũng như 7 tiêu chí GTCLQG và đã mang lại hiệu quả thiết thực cho chính doanh nghiệp.

   Các thông tin doanh nghiệp chia sẻ sẽ được đăng trên website của Chi cục làm điển hình để cho các doanh nghiệp khác tham khảo./.