Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an giai đoạn 2021 - 2025

Thứ năm, 05/11/2020, 15:03 GMT+7

Ngày 22/10/2020 tại Trụ sở Bộ, các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với Cục Chiến lược và Lịch sử Công an (V04) - Bộ Công an nhằm mục đích thảo luận, góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp về hoạt động khoa học công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020, dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, thảo luận, cung cấp thông tin bổ sung nhằm góp ý hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp về hoạt động khoa học công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung vào việc trình bày những kết quả nổi bật, đánh giá được sự đóng góp của ngành khoa học công nghệ đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là kết quả thực hiện 02 Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp bộ của Bộ Công an, gồm: (1) Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; (2) Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ.

Nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ trong ngành Công an, hai bên đã cùng nhau thảo luận, góp ý đối với dự thảo Chương trình phối hợp về hoạt động khoa học công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an giai đoạn 2021 - 2025. Đại diện Cục V04 đã trình bày sơ lược dự thảo, đề xuất một số Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp bộ của Bộ Công an cho giai đoạn mới. Trên tinh thần hỗ trợ tối đa nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong Công an nhân dân, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đóng góp ý kiến, trong đó đề nghị Bộ Công an cân nhắc, lựa chọn một số định hướng lớn, phù hợp với năng lực nghiên cứu và nhu cầu của ngành để xây dựng các Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp bộ, cụ thể như nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phòng chống tội phạm về ma túy; nghiên cứu, phát triển kỹ thuật hình sự; nghiên cứu khoa học lịch sử và lý luận phục vụ công tác bảo đảm an ninh trong tình hình mới.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất về các mốc triển khai tiếp theo nhằm sớm hoàn thiện các tài liệu có liên quan với mục tiêu tham mưu Bộ trưởng của hai Bộ để tổ chức buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp trong tháng 12/2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến