Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Từ ngày 15/5/2020, thêm 04 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư

Thứ sáu, 12/06/2020, 16:13 GMT+7

Ngày 30/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Theo đó, Nghị định bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, bao gồm:

- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định 37/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến