Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

12 luật và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.

Thứ sáu, 25/08/2017, 10:15 GMT+7

- Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018;

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018;

- Luật Cảnh vệ năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018;

- Luật Du lịch năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018;

- Luật Đường sắt năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018;

- Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018;

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018;

- Luật Thuỷ lợi năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018;

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018;

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018;

- Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017;

- Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/6/2017 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018;

- Nghị quyết số 36/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;

- Nghị quyết số 37/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

- Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần;

- Nghị quyết số 39/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào;

- Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;

- Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13;

- Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

- Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020;

- Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV;

- Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”.


Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến