Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, chế độ hợp đồng đối với công chức, viên chức

Thứ năm, 13/06/2019, 17:33 GMT+7

   Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

    Một số quy định được sửa đổi liên quan đến:

    - Tổ chức thi tuyển, xét tuyển, thông báo tuyển dụng công chức.

    - Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng.

    - Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức

    - Bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch.

    - Xét chuyển chức danh, thăng hạng nghề nghiệp.

    - Căn cứ tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

    - Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

    Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng ban hành kèm theo Thông tư là Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

     Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

     Nội dung cụ thể Thông tư số 03/2019/TT-BNV quý bạn đọc có thể tra cứu, xem tại cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ: https://www.moha.gov.vn.


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến