Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Thứ năm, 05/11/2020, 10:24 GMT+7

Theo hướng dẫn tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bao gồm:

- Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

+ Chấp hành viên;

+ Điều tra viên;

+ Kế toán viên;

+ Kiểm lâm viên;

+ Kiểm sát viên;

+ Kiểm soát viên ngân hàng;

+ Kiểm soát viên thị trường;

+ Kiểm toán viên;

+ Kiểm tra viên của Đảng;

+ Kiểm tra viên hải quan;

+ Kiểm tra viên thuế;

+ Thanh tra viên;

+ Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số ngành lĩnh vực được nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và thay thế Nghị định 78/2013/NĐ-CP.


Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/32045/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-ve-ke-khai-tai-san-cua-can-bo-cong-chuc

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến