Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Chuyển đổi số - lựa chọn tối ưu phát triển doanh nghiệp giữa dịch bệnh

Thứ bảy, 25/09/2021, 11:18 GMT+7

Hiện nay, chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp được hiểu là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Qua đó, hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.

Giới chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp hoạt động theo phương thức truyền thống gặp khó khăn, gây thiệt hại nặng nề, bởi vậy, chuyển đổi số là lựa chọn tối ưu giúp doanh nghiệp “vá lại các vết thương”.

Nhiều chuyên gia nhận định, dịch Covid-19 có nhiều yếu tố tiêu cực tới doanh nghiệp Việt Nam và chỉ có một yếu tố tích cực là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia số”.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là đến năm 2025, 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ chương trình. Doanh nghiệp được hỗ trợ là các thành công điển hình trong chuyển đổi số, hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số. Do đó, việc tranh thủ tận dụng thời cơ này sẽ là hướng đi quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững và tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay


Nguồn: https:// Chuyển đổi số - lựa chọn tối ưu phát triển doanh nghiệp giữa dịch bệnh (vietq.vn)

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến