Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Công cụ năng suất chất lượng LEAN.

Thứ ba, 23/07/2019, 16:15 GMT+7

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nâng cao năng suất chất lượng.

Chi cục đã tổ chức các lớp phổ biến, tuyên truyền, tập huấn và hợp tác quốc tế về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và các công cụ cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo thông qua các tổ chức huấn luyện/ tư vấn với mong muốn giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về năng suất chất lượng cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp thông qua việc tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trong đó, nội dung áp dụng LEAN cho doanh nghiệp là một trong những nội dung được doanh nghiệp quan tâm. Đây là phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó giúp tổ chức, doanh nghiệp cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các khóa tập huấn của chương trình chủ yếu bao gồm các nội dung:

- Các khái niệm chung về LEAN trong quản lý sản xuất kinh doanh và thuật ngữ.

- Phân tích các chỉ số đánh giá năng suất theo mô hình LEAN.

- Nhận diện các lãng phí theo LEAN.

- Công cụ ứng dụng trong sản xuất tinh gọn LEAN (5S, Kaizen, Six Sigmax, TPM, KPI, MFCA, BSC…).

- Thực hành khảo sát, đánh giá và áp dụng công cụ năng suất chất lượng LEAN.

       LEAN giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận phương pháp quản lý hiện đại, cho phép các doanh nghiệp ở quy mô khác nhau có thể lựa chọn các công cụ và cách áp dụng phù hợp với đặc điểm và hiện trang của doanh nghiệp.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến