Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Đánh giá hiệu quả sau một năm triển khai áp dụng, duy trì cải tiến các hệ thống quản lý và công cụ năng suất tại các đơn vị thụ hưởng thuộc Chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Thứ hai, 09/11/2020, 14:50 GMT+7

Với mục tiêu đánh giá được hiệu quả sau khi triển khai, duy trì cải tiến sau một năm áp dụng của các đơn vị thụ hưởng Chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã yêu cầu các đơn vị chủ trì nhiệm vụ gửi báo cáo hiệu quả sau 01 năm triển khai tư vấn. Hình thức thực hiện đánh giá là đo đạc số liệu, khảo sát, phỏng vấn với một số kết quả đánh giá nổi bật như sau:

Sau khi được tư vấn Nâng cao năng lực về sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, các doanh nghiệp cho biết mức tiết kiệm năng lượng tối thiểu từ 6.530 (kWh/năm) cho đến 420.000 (kWh/năm) tùy theo loại thiết bị, từ đó giảm tối thiểu từ 5 % điện năng tiêu thụ cho đến 50 % tùy theo loại thiết bị.

Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi áp dụng ISO 9001: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh tăng lên 0.2%; Thời gian khám chữa bệnh bình quân/ bệnh nhân giảm 3 phút; Kết quả khảo sát tỷ lệ người bệnh quay trở lại khám chữa bệnh tăng 1.45%.

Công ty TNHH In 3D Thành Danh sau khi áp dụng ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: Số khiếu nại của khách hàng giảm 50% so với trước khi triển khai áp dụng; Năng suất được cải thiện khoảng 20% (So sánh sản lượng sản xuất trước và sau khi áp dụng với cùng điều kiện thời gian, nhân sự và thiết bị); Sai lỗi sản phẩm giảm 5%; Doanh thu tăng khoảng 25% so với trước khi áp dụng (nhờ tăng thêm khoảng 10% khách hàng mới và lượng khách hàng cũ đặt hàng tăng thêm).

Công ty TNHH Chỉ phẫu thuật CPT sau khi áp dụng TCVN ISO 13485:2017: Tỷ lệ sản phẩm không phù hợp giảm (năm 2019: 0.21% tháng, các tháng đầu năm 2020: 0.083% tháng); Tỷ lệ khiếu nại giảm từ 06 khiếu nại xuống còn 01 khiếu nại (tính theo kỳ 6 tháng đầu năm 2020 so với năm 2019); Sản lượng tăng khoảng 6.34%; Số lượng khách hàng tăng từ 91 lên 108;

Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi áp dụng ISO 9001: Năng suất lao động bình quân năm 2019 tăng 10% so với năm 2018. Kế hoạch năm 2020 tăng 10% so với năm 2019; Tiết kiệm ~ 10% so với đơn giá định mức của tổng chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài bằng tiền.

Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Hoàn Mỹ sau khi áp dụng ISO 9001: Các hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ được cải tiến đáng kể (trước dịch bệnh Covid-19) và đạt được Giải Vàng - Giải Thưởng Chất Lượng Việt Nam 2018. Năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty quyết định mở rộng phạm vi áp dụng ISO 9001:2015 cho tất cả các hoạt động còn lại và triển khai chương trình cải tiến tham gia Giải Thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Chi cục đang thực hiện đánh giá hiệu quả của cả Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” giai đoạn 2016 -2020, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025.


Nguồn: phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến