Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Thứ năm, 04/04/2019, 14:46 GMT+7

  Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 558/KH-SKHCN về đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

  Mục tiêu chương trình nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai Dự án nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2020 và đề xuất định hướng thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp giai đoạn tiếp theo

  Kế hoạch được triển khai từ tháng 03 năm 2019. Đối tượng tham gia bao gồm: Trường, Viện, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp.

  Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

  Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch.

Xem thông tin: Tại đây


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến