Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Danh sách Mô hình kiểu mẫu (Mô hình điểm) về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, 16/01/2019, 08:34 GMT+7

   Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh sách Mô hình kiểu mẫu (Mô hình điểm) về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

  Quyết định đã công nhận 02 đơn vị thuộc danh sách Mô hình điểm bao gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy thuộc lĩnh vực dịch vụ Y tế với mô hình ISO 9001; Công ty Cổ phần Kim loại màu và nhựa Đồng Việt thuộc lĩnh vực sản xuất cơ khí chế tạo với mô hình Áp dụng 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia.

  Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” và sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2019, 2020.

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nhân rộng các mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thông qua việc tuyên truyền, tham quan, học tập mô hình điểm./.

Xem Văn bản đầy đủ tại đây.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến