Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Điều chỉnh thời gian các khóa tuyên truyền, tập huấn năm 2020

Thứ năm, 30/07/2020, 10:04 GMT+7

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã gửi Thông báo chiêu sinh số 300/TĐC-NSCL về việc mời tham dự các lớp tuyên truyền, tập huấn về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất, quản lý tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo năm 2020. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan không thể tổ chức lớp học theo thời gian đã thông báo trước đây nên Chi cục điều chỉnh thời gian tổ chức các lớp cụ thể như sau:

STT

Nội dung đào tạo

Thời gian tổ chức dự kiến

Giảng viên

Ghi chú

1

Lớp Nâng cao năng suất chất lượng và cạnh tranh hiệu quả nhằm thích ứng với chuyển đổi sang nền kinh tế số

09/9/2020

Hồ Minh Nhật

Thay đổi thời gian tổ chức tại phụ lục kế hoạch, đề cương khóa tập huấn  stt 1

2

Lớp Năng suất chất lượng cơ bản

09/10/2020

Nguyễn Thị Liên

Thay đổi thời gian tổ chức tại phụ lục kế hoạch,  đề cương khóa tập huấn  sst 4

3

Lớp TCVN ISO 5001:2018

12, 14/10/2020

Nguyễn Thị Liên

Thay đổi thời gian tổ chức tại phụ lục kế hoạch,  đề cương khóa tập huấn  sst 6

4

Lớp TCVN ISO 9001:2015 cơ bản

29, 30/9/2020

Nguyễn Thị Mỹ Hồng 

Thay đổi thời gian tổ chức tại phụ lục kế hoạch,  đề cương khóa tập huấn  stt 8

5

Lớp TCVN ISO 9001:2015 đánh giá nội bộ

06, 07, 08/10/2020

Nguyễn Thị Mỹ Hồng 

Thay đổi thời gian tổ chức tại phụ lục kế hoạch,  đề cương khóa tập huấn  stt 14

Tài liệu đính kèm:


   - Điều_chỉnh_thời_gian.pdf

 


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến