Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Dự thảo Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Thứ ba, 21/02/2023, 09:22 GMT+7

Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN).

          Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy một số nội dung tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN chưa phù hợp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN (dự thảo Thông tư).

          Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của tổ chức, cá nhân. Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2023.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến