Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Giới thiệu hoạt động Quản lý Chất lượng Hàng hóa và Đo lường.

Thứ tư, 09/12/2015, 15:28 GMT+7

Chức năng chính của Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

  • Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh & dịch vụ thực hiện các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.
  • Chủ trì, phối hợp thanh tra / Kiểm tra với các cơ quan chức năng về Đo lường. Chất lượng và ghi nhãn hàng hoá trong sản xuất và lưu thông trên thị trường.
  • Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý cụ thể về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương
  • Tham gia các chương trình, đề án hỗ trợ cho các hoạt động quản lý nhà nước.
  • Tổ chức hội nghị hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác quản lý.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng quản lý TĐC

Điện thoại: 08 39 307 908 - 39 307 203 ( bấm số nội bộ 25 )
Fax: 08 39 307 206 - Email: quanly@chicuctdc.gov.vn


Người viết : Phòng Quản lý TĐC

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến