Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”

Thứ ba, 08/09/2020, 10:56 GMT+7

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Theo đó, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thép không gỉ sản xuất trong nước và nhập khẩu từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến