Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ tư, 16/09/2020, 18:14 GMT+7

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả.

- Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này bao gồm:

+ Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác;

+ Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;

+ Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;

+ Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá;

+ Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu;

+ Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng;

+ Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

+ Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Hành vi vi phạm về thương mại điện tử;

+ Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

- Trong đó, một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (quy định từ Điều 63 đến Điều 66) như:

+ Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động;

+ Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động;

+ Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:     Một số hành vi vi phạm về hoạt động đấu giá trực tuyến; Một số hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

 + Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử.

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

- Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả.

- Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này bao gồm:

+ Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác;

+ Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm;

+ Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;

+ Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá;

+ Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu;

+ Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng;

+ Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại;

+ Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

+ Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Hành vi vi phạm về thương mại điện tử;

+ Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam;

+ Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

- Trong đó, một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (quy định từ Điều 63 đến Điều 66) như:

+ Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động;

+ Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động;

+ Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:     Một số hành vi vi phạm về hoạt động đấu giá trực tuyến; Một số hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

 + Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử.

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến