Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hội nghị phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Thứ hai, 12/06/2017, 13:24 GMT+7

Từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 6 năm 2017, Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

          Các đối tượng tham dự gồm có: Cán bộ quản lý ngân sách cấp quận – huyện và phường – xã và cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          Luật NSNN số 83/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 25 tháng 6 năm 2015. Luật này thay thế Luật NSNN số 01/2002/QH11 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Luật NSNN năm 2015 bao gồm 7 Chương, với 77 Điều, giảm 01 chương (bỏ Chương Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm đã được quy định ở các Luật khác), giữ số điều so với Luật NSNN năm 2002. Khác với Luật NSNN năm 2002, Luật NSNN năm 2015 có bổ sung thêm tên Điều, vì vậy các nội dung cũng được sắp xếp, quy định bảo đảm nội dung tại các Điều phù hợp với tên Điều để tiện tra cứu, sử dụng.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những quy định chung về quản lý NSNN; công tác lập dự toán NSNN và chấp hành dự toán NSNN đối với cấp quận – huyện và phường – xã và cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách. Đồng thời trong hội nghị phổ biến Luật NSHH 2015, các đại biểu đã được thảo luận, trao đổi, giải đáp các thắc mắc với báo cáo viên của Bộ Tài chính và các phòng liên quan thuộc Sở Tài chính góp phần cho công tác chuyên môn được trôi chảy và hiệu quả.

          Kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật NSNN năm 2002, Luật NSNN 2015 hướng tới đổi mới phương thức quản lý NSNN phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo đó, tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất của NSNN và vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; đồng thời phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng NSNN.


Người viết : Phòng Kế hoạch Tổ chức

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến