Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hội thảo “Các giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng”

Thứ tư, 11/09/2019, 11:46 GMT+7

   Ngày 30/8/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  (Tổng cục TĐC) đã tổ chức buổi Hội thảo “Các giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Buổi Hội thảo là chuỗi hoạt động thuộc Chương trình Quốc gia về nâng cao năng suất chất lượng, trong đó bao gồm việc giới thiệu về Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100); Chương trình chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ khi áp dụng TCVN 11041 trong thực tế; Nâng cao năng suất chất lượng với TW1; Chia sẻ hiệu quả áp dụng công cụ Bố trí mặt bằng (Lay Out).

   Tổng cục TĐC là đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến giai đoạn đến năm 2030. Ngoài ra, Tổng cục TĐC cũng thực hiện gửi Phiếu khảo sát tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để xác định nhu cầu của doanh nghiệp về các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa để làm cơ sở xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2030.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến