Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hợp tác đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện

Thứ sáu, 08/04/2022, 15:18 GMT+7

EVN và STAMEQ ký kết hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030

Ngày 5/4/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030, nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Đề án 996).

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa EVN STAMEQ  sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển EVN giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, việc áp dụng tiêu chuẩn đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, kinh doanh phân phối điện năng; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm, kiểm tra điện.

Thỏa thuận này cũng là một trong các giải pháp cụ thể, hành động cụ thể để EVN và STAMEQ cùng nhau triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Nguồn: https://laodong.vn/kinh-te/hop-tac-doi-moi-hoat-dong-do-luong-trong-san-xuat-kinh-doanh-dien-1030900.ldo?gidzl=oohOE2gYCNZCDji-BRKpVyyttJSqw3KXXMhPQJRWDdk7OzauOUfcUOTXXMrbwMygqsI6RcRLkjjmBA0qSG

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến