Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Họp xét chọn/ tuyển chọn các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2019.

Thứ tư, 16/10/2019, 11:39 GMT+7

  Đến ngày 01 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức 03 họp xét chọn các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo và 02 cuộc họp tuyển chọn đối nhiệm vụ đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” và nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo” năm 2019.

  Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

  Đến thời điểm hiện tại, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức họp xét chọn cho 03 đợt với 12 nhiệm vụ của 07 đơn vị đăng ký; 02 đợt họp tuyển chọn với 02 nhiệm vụ và 02 đơn vị tham gia thực hiện.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến