Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hướng dẫn tính tăng lương, phụ cấp kể từ 01/7/2019.

Thứ tư, 03/07/2019, 16:33 GMT+7

Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.

Trong Thông tư nêu rõ cách tính mức lương, phụ cấp, hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 như sau:

- Mức lương = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

- Đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cấp hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung = (Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2019 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

- Mức hoạt động phí = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019


Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến