Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hướng dẫn việc tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thứ tư, 22/08/2018, 16:15 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn việc tổ chức tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

         Đối với các tổ chức, chuyên gia, cơ sở đào tạo đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá  theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN được thực hiện hoạt động tư vấn đánh giá theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.

         Đối với các tổ chức, chuyên gia, cơ sở đào tạo đăng ký cấp mới giấy xác nhận cần cập nhập, bổ sung kiến thức về phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho chuyên gia, giảng viên và đăng ký theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN.

         Nội dung chi tiết xem Công văn 1907/BKHCN-TĐC ngày 25 tháng 6 năm 2018.

      Tệp đính kèm:

 Công văn 1907/BKHCN -TĐC ngày 25/6/2018


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến