Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

ISO 29001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới cho dầu khí.

Thứ ba, 29/09/2020, 15:45 GMT+7

Tiêu chuẩn ISO 29001 là kết quả trực tiếp của sự hợp tác giữa Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và ngành công nghiệp hóa dầu quốc tế (điều hành bởi Viện xăng dầu Mỹ - API).  ISO 29001 đặc biệt tập chung vào chuỗi cung ứng dầu khí.

Tiêu chuẩn ISO 29001 là tiêu chuẩn được viết dựa trên nền tảng ISO 9001 để xác định các yêu cầu bổ sung, hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy tiêu chuẩn hóa các yêu cầu chất lượng trong ngành dầu khí. Tiêu chuẩn này hiện kết hợp giữa việc tiếp cận dựa trên rủi ro trong tổ chức với yêu cầu trong kinh doanh.

Được thiết kế để đi đôi với ISO 9001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý hoàn toàn mới sẽ trở thành công cụ thay đổi cách thức trong việc quản lý rủi ro và cơ hội trong chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và dầu khí, khí tự nhiên...

Tiêu chuẩn ISO 29001 yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ, phù hợp với nhu cầu của ngành dầu khí.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến