Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

ISO 50004: Phiên bản mới nhất về quản lý năng lượng

Thứ ba, 29/09/2020, 17:13 GMT+7

Đối với hầu hết các doanh nghiệp, năng lượng là chi phí hoạt động quan trọng nhất, việc kiểm soát và giảm chi phí năng lượng có tác động tích cực, đáng kể đến kết quả. Để đáp ứng yêu cầu này, phiên bản ISO 50004 – Hệ thống quản lý năng lượng – Hướng dẫn triển khai, bảo trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng của ISO 50001 ra đời.

ISO 50004 là phiên bản mới nhất trong loạt tiêu chuẩn ISO về quản lý năng lượng, bao gồm ISO 50001 để phát triển hệ thống quản lý năng lượng. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức, ngay cả đối với các tổ chức có kinh nghiệm trong hệ thống quản lý năng lượng (IEC).

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50004 sẽ giúp các tổ chức cải thiện được hiệu suất năng lượng mà không cần phải đầu tư nhiều chi phí cho việc mua sắm trang thiết bị máy móc, công nghệ, nhân lực... Vì vậy, Tiêu chuẩn này sẽ là công cụ hữu ích cho các tổ chức kiểm soát chi phí, duy trì khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh tế hiện nay.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến