Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kế hoạch đánh giá hiệu quả nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 2019.

Thứ ba, 19/02/2019, 10:26 GMT+7

   Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-TĐC về đánh giá hiệu quả nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 2019. Mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả về nội dung và phương pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

   Kế hoạch được triển khai từ tháng 01 năm 2019 đối với  các đối tượng tham gia đánh giá bao gồm: Đơn vị chủ trì nhiệm vụ; Đơn vị thụ hương – huấn luyện; Đơn vị thụ hưởng – tư vấn.

  Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

  Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch./.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến